ASZF

 

ÁSZF

Általános Szerződési / Felhasználási Feltételek

Az alábbi ÁSZF minden, a Blogstory által készített, fenntartott, bérbe adott, illetve üzemeltetett honlapra, kiadványra, oldalra, lapra, webshopra, üzletre, Facebook oldalra…, vagyis a teljes vállalkozásra és tevékenységeire, illetve szerződéses partnereire egységesen érvényes!
A kiadó által bérbe adott, üzemeltetett, illetve fenntartott honlapok tulajdonosai, bérlői (továbbiakban Bérlő) jelen ÁSZF pontjaival egyetértenek és azokat önmagukra, vállalkozásunkra, illetve az általuk bérelt, üzemeltetett honlapjukra is érvényesnek tekintik.

A Honlap üzemeltetője a Blogstory (továbbiakban Üzemeltető, vagy Kiadó), a honlap látogatói, felhasználói (továbbiakban Felhasználó), a honlapon terméket, Hirdetés, vagy kedvezmény megrendelésének, pályázásának lehetőségét biztosító, vagy szolgáltatást nyújtó (továbbiakban Szolgáltató), a kiadó által bérbe adott, üzemeltetett, illetve fenntartott honlapok tulajdonosai, bérlői (továbbiakban Tulajdonos, Bérlő, vagy Eladó)
számára az alábbi felhasználási feltételekkel biztosítja honlapjainak, oldalainak – beleértve az aloldalakat és minden az Üzemeltetőhöz tartozó, saját fenntartású honlap – használatát, hirdetések feladását, megjelentetését, hirdetési megrendelés közreadását, továbbítását, regisztrációját, kommentek, hozzászólások beírását, termékek, szolgáltatások megrendelését és egyéb területek alkalmazását:

1. Felhasználási feltételek

1.1. A Honlapok teljes tartalma a Blogstory, illetve a honlap Tulajdonosa / Bérlője adatbázisának részét képezik, ennek értelmében a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 84/A §-a alapján törvényi védelem alá tartoznak, engedély nélküli használata a szerzői-, büntető- és polgári jogi következményekkel jár. Bármely felhasználás kizárólag a forrás, illetve a Blogstory hivatkozással ellátva engedélyezett, azzal a kitétellel, hogy értesítést kell küldeni a megjelenésről és annak helyéről, illetve a Kiadó fenntartja a jogot az engedély megvonására.
1.2. A cikkek, írások, adatok máshol történő felhasználásához az oldal Tulajdonosának / Bérlőjének, vagy üzemeltetőjének hozzájárulása szükséges – amelyet szívesen biztosítunk, amennyiben rendelkezünk a jogok felett, illetve a felhasználási hely jellege nem ellenkezik kiadónk alapelveivel.
1.3. A Honlapunkon és Kiadványainkban megjelenő írások, reklámok tartalmáért teljes mértékben a szerzők, szakértők, hírszolgáltatók, illetve hirdetők vállalnak felelősséget.
1.4. A honlapokat mindenki saját felelősségére használja, a honlapo(ko)n megjelenített bármilyen információt mindenki saját felelősségére használhatja fel, így az abból adódó bármely probléma, kár, vita esetén Üzemeltető / Tulajdonos / Bérlő nem vállal semmilyen felelősséget.
1.5. A programajánlatok és egyéb információk tájékoztató jellegűek, az ellenőrzés elmulasztásából adódó esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
1.6. Amelyik írásban, vagy annak végén elérhetőség található, az reklámként szerepel lapunkban, honlapunkon.
1.7. A hirdetések, apróhirdetések és a cégjegyzékben, állásportálon szereplő adatok tájékoztató jellegűek, amelyek teljes tartalmáért és az esetleges következményekért, illetve a szellemi tulajdonjogok tisztaságáért a hirdetés feladója vállal minden felelősséget! A Blogstory, Üzemeltető / Tulajdonos / Bérlő, a hirdetések tartalmáért, az abból adódó bármilyen kárért, következményért, semmilyen felelősséget nem vállal és nem vonható felelősségre.
1.8. Oldalainkat mindenki saját felelősségére használhatja, így az abból adódó bármilyen következményért a felhasználók felelősök.
1.9. Honlapjainkon kiemelt figyelmet szentelünk a valóságtartalomnak, a tiszta, korrekt és pontos tájékoztatásnak, ezért Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy reklamáció, vagy panasz esetén utánajárjon a valóságtartalomnak (hirdetések, apróhirdetések, címjegyzék, cikkek stb.), s amennyiben szükségesnek tartja, törölje a kifogásolt tartalmat. Kiadó fenntartja a jogot, hogy a hozzá tartozó médiákban – honlap, nyomtatott magazin – indoklás nélkül visszautasítson cikk, közlemény, felhívás, reklám stb. megjelenésére vonatkozó kérést, megrendelést.
1.10. Üzemeltető fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek megváltoztatására, de kizárja annak lehetőségét, hogy bármely szolgáltatásáért úgy kérjen anyagi ellenszolgáltatást, hogy azt nem egyeztette előre Felhasználóval, Megrendelővel.
1.11. A felhasználási feltételek ismeretének hiánya, elolvasásának elmulasztása, vagy be nem tartása nem mentesíti semmilyen felelősség alól a Felhasználót, Megrendelőt!
1.12. A Blogstory által üzemeltetett weboldalak felkeresése, illetve olvasása ráutaló magatartásnak minősül a felhasználói feltételek elfogadására.
1.13. A tartalmak könnyebb, átláthatóbb megjelentetése érdekében Weboldalunk úgynevezett „sütiket” (cookie) helyezhet el látogatóink gépén.
1.14. A honlap, illetve oldalak felkeresésével, használatával felhasználóink beleegyeznek a sütik használatába, elhelyezésébe. Ezek segítségével, illetve az információk megjegyzése alapján, elsősorban a látogatók műveleteit és személyes beállításait (nyelvet, felhasználói nevet, megjelenítéssel kapcsolatos egyedi beállításokat stb.) rögzítik, hogy azokat ne kelljen megadni a következő látogatás alkalmával. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra, az általuk tárolt adatokat harmadik fél számára nem adjuk tovább. Lehetőség van felhasználóink számára karbantartásra, illetve a sütik törlésére. (Ezzel kapcsolatos tudnivalók: aboutcookies.org). A számítógépén tárolt sütik telepítését a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani, amely által előfordulhat, hogy amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, illetve feltehetően bizonyos szolgáltatások és funkciók nem működnek.
1.15. Üzemeltető szavatosságot vállal, hogy a szolgáltatások teljesítése során úgy jár el, ahogy az tőle elvárható, azonban nem tartozik felelősséggel az internet egyéb szereplői, illetve alkalmazott szoftverek által okozott hibákért, fennakadásokért, valamint az alkalmazott (fejlesztő) szoftverek készítői által kizárt felelősségért.

2. Blogstory által készített, fenntartott,
illetve bérbe adott honlapok, oldalak

2.1. A Blogstory által készített és fenntartott oldalak Tulajdonosai, Bérlői a saját nevükben készítik, töltik, illetve küldik a feltöltendő információkat, amelyek tartalmáért, valóságáért teljes mértékben a Tulajdonos / Bérlő vállal felelősséget.
2.2. A kiadó, illetve a Blogstory saját honlapjaiért, illetve annak tartalmáért teljes körű felelősséget vállal.
2.2.1. A Tulajdonosoknak üzemeltetett, Bérbeadott honlapok és oldalalak, illetve termékoldalak tekintetében, minden esetben a honlap, vagy oldal Tulajdonosa, Bérlője vállal teljes körű felelősséget.
2.2.2. Minden Bérelt oldal, vagy honlap jól láthatóan, pontosan beazonosíthatóan tartalmazza a hozzá tartozó Bérlő, vagy Tulajdonos adatait (Kapcsolat, Elérhetőség, Kiadó adatai, Cégadatok…) A természetes személyek, vagy vállalkozások esetében a Bérlő vállal felelősséget, amelynek mértékét jelen ÁSZF és a Bérlővel kötött Üzemeltetési Szerződés is szabályozza.
2.3. Minden a Blogstory által készített, fenntartott, illetve üzemeltetett honlapra érvényes jelen ÁSZF, amelynek tartalmát a bérlők, üzemeltetők, tulajdonosok elfogadják és magukra nézve is kötelezőnek tartják, illetve a honlap látogatói számára is kötelezőnek tekintik.
2.4. A Tulajdonosnak üzemeltetett, illetve Bérelt honlapok tekintetében minden esetben a Kapcsolat, vagy Elérhetőség menüpontban meghatározott természetes személy, vagy vállalkozás, cég vállal felelősséget, amelynek mértékét jelen ÁSZF és a Bérlővel kötött Üzemeltetési Szerződés szabályozza.
2.5. Üzemeltető által fenntartott, illetve üzemeltetett honlapok bérlői, illetve tulajdonosai megbízzák Üzemeltetőt a tartalom teljes kezelésével, illetve elfogadják és magukra nézve is kötelezőnek tartják a Blogstory Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatát.
2.6. Amennyiben Bérlő további adatkezelést, illetve Szolgáltató/Üzemeltető Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában nem szabályozott tevékenységet végez, illetve kezeli az adatokat, azt a Megrendelő saját Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában rögzítettek alapján végzi, amelyről félreérthetetlenül tájékoztatja partnereit. Az ilyen jellegű adatkezelésért Üzemeltetőt nem terheli felelősség.

3.  Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat /
Regisztrálás, Tagság, Fiók és egyéb Adatkezelés

3.1. Jelen szabályzat, nyilatkozat, illetve ÁSZF minden a Blogstory, adatkezelési és nyilvántartási lehetőségre vonatkozik, így többek között az Üzemeltető, illetve Kiadó által létrehozott, fenntartott, üzemeltetett honlapokra, levelezésekre, nyilvántartásokra, számlázásra és minden egyéb lehetőségre, amely bármilyen módon, írott, vagy elektronikus formában kapcsolódik a Blogstory-hoz. Ide tartozik többek között a regisztráció lehetősége, fiók létrehozására, vagy az egyéb kapcsolattartással, ügyintézéssel, adminisztrációval felmerülő adatok átadására, kezelésére, amelyen túl, bármely az Üzemeltető tudomására jutott adatokra is vonatkozik. Jelen Adatkezelési nyilatkozat irányelvei érvényesek minden területre, így a Blogstory által kezelt és fenntartott oldalakra és egységes Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzatnak minősül, amely külön is szabályozásra kerül a Blogstory Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában, amely ITT található.
3.2. Üzemeltető az adatok biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz, beleértve a személyes adatok védelmére vonatkozó 1992. évi LXIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, illetve a GDPR (General Data Protection Regulation), vagyis Általános Adatvédelmi Rendelet elvárásait és kötelezettségeit.
3.3.  A Blogstory mint üzemeltető kötelező érvényűnek tekinti működésére a GDPR (General Data Protection Regulation), vagyis Általános Adatvédelmi Rendelet, illetve a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE előírásainak betartását.
3.4. A regisztrációval, illetve az adatok megadásával felhasználó hozzájárul, hogy Üzemeltető hírlevelet küldjön részére, amelynek lemondására bármikor lehetőség van.
3.5. Kiadó fenntartja a jogot a belépés, regisztrálás, adatközlés indoklás nélküli megtagadására, illetve a tagság megszüntetésére, adatlap és megjelenés törlésére.
3.6. Üzemeltető nem gyűjt és nem tárol szükségtelen adatokat, ezért azokat törli.
3.7. Amennyiben valamilyen okból adatkezelés történik, amelynek alanya kéri adatainak törlését, az üzemeltető indoklás kérése nélkül azonnal törli.
3.8. Üzemeltető az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) 68.§ (6) bekezdése alapján, illetve az általa végrehajtott adatkezelések érdekében eleget tett az adatkezelési bejelentésnek, ahol a nyilvántartásba vétel megtörtént, az adatkezelési nyilvántartási számok kiadásával.
3.9. Bármilyen adat és információ megadása, interneten, írásban, vagy személyesen önkéntesen történik és jelen ÁSZF elfogadását is jelenti, illetve a GDPR által is meghatározott hozzájárulásnak minősül.
3.10. Üzemeltető intézkedett arról, hogy a 2018. május 25-én életbe lépett GDPR (General Data Protection Regulation) előírásainak megfelelően tájékoztassa az érintetteket, illetve maradéktalanul törölje azokat az adatokat, amelyekre nincs szükség és a rendelkezés hatálya alá tartoznak.
3.11. Jelen ÁSZF elfogadásával azok a partnerek, akiknek honlapját a Blogstory üzemelteti és kezeli, felhatalmazzák a Blogstory az adatok esetleges kezelésére és kötelezőnek tekintik jelen ÁSZF tartalmát, így a hozzá tartozó Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatot.
3.12. Üzemeltető a saját honlapok és szolgáltatások mellett szerződött ügyfelei, partnerei számára biztosít, illetve bérbe ad olyan felületeket, ahol a partnerek saját információikat teszik közre, termékek, szolgáltatások, hirdetési felületek stb. kerülnek bemutatásra és ugyanitt rendelhetőek meg.

A megrendelés alkalmával a Megrendelő minden esetben világosan és félreérthetetlenül tisztában van azzal, hogy az adott megrendelés nem tartozik közvetlenül Üzemeltetőhöz. Megrendelő a megrendelés kitöltésénél és a számlázási, illetve kapcsolattartói és egyéb adatok megadásánál tisztába van azzal, hogy a megrendelés teljesítőjének továbbításra kerül, így az adatok megadásával és az ÁSZF elfogadásával egyértelműen hozzájárul a megrendelés, így az adatok továbbításához.
3.13. Megrendelő hozzájárulását adja, hogy Üzemeltető, az általa kitöltött adatokkal a Megrendelőt továbbítsa a megrendelés teljesítőjének – szerkesztőség, üzlet, szolgáltató…
3.14. Az adatok megadásával a Megrendelő, Felhasználó, Játékos, a kedvezmények igénylője, illetve a honlapra látogatók, felhatalmazzák az Üzemeltetőt, mint Adatkezelőt, hogy adataikat kezeljék, az általuk kitöltött információkat, adatokat, adatlapot, kérdőívet, felmérést, megrendelőt stb., illetve a megadott információkat, személyes adatokat az Adatfeldolgozónak, illetve az eladónak, a szolgáltatás, vagy kedvezmény nyújtójának, a megrendelés teljesítőjének, a megjelenítő honlap tulajdonosának, bérlőjének teljes mértékben átadja.
3.15. Minden felhasználó, aki bármely okból megadja adatait, tisztában van vele, hogy a megadott adatok kezelése történik és felhatalmazást ad az adatok kezelésére, illetve elfogadja a Blogstory Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatát, amely ITT található.
3.16. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Blogstory részletes Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata, amely ITT található.
3.17. A Blogstory által meghirdetett állásra vagy munkára jelentkezők az önéletrajzuk elküldésével, illetve jelentkezésükkel önkéntesen hozzájárulnak, hogy a Blogstory adatvédelmi tisztviselője az elküldött adatokat a meghirdetett pozícióra alkalmas jelölt kiválasztása céljából a kiválasztási eljárás végéig kezelje. A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának visszavonását levélben a Blogstory fenti címére, vagy e-mail-ben a kreativinas@gmail.com címen, kérheti. Hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelésről a további tájékoztatás elérhető a /adatvedelem menüpontjában.
3.18. A Blogstory-hoz tartozó saját és szerződött partnerek általi kiadványokban és honlapokon megjelenő, meghirdetett állásra vagy munkára jelentkezők önéletrajzuk elküldésével, illetve jelentkezésükkel önkéntesen hozzájárulnak, hogy a hirdető cég munkatársa, adatvédelmi tisztviselője az elküldött adatokat a meghirdetett pozícióra alkalmas jelölt kiválasztása céljából a kiválasztási eljárás végéig kezelje. A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának visszavonását levélben, vagy e-mail-ben kérheti. Hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét.

4. Cikkek, hírek, bejegyzések feltöltése

4.1. A címjegyzék, egyéb cégek, címek, elérhetőségek közreadását szolgáló oldalunk használata és alap információval történő feltöltése ingyenes, illetve kiemelt megjelenésre is lehetőség van, a főoldalon található banner boxokban amelyekről kérjen árajánlatot!
4.2. Kizárólag megrendelés, egyeztetés alapján történik, vagyis nem kérünk pénzt.
4.3. A kiemelt, fizetős megjelenés, hirdetés kizárólag annak kifizetése után kerül megjelenésre.
4.4. A feltöltött / beküldött adatokért (címjegyzék / cégjegyzék / lista / állásajánlat / apróhirdetések…), illetve annak tartalmáért, valódiságáért a Felhasználó, illetve feltöltő vállal minden felelősséget. Annak valótlanságáért, illetve az abból adódó károkért kiadó semmilyen felelősséget nem vállal.
4.5. Az oldalainkon szereplő elérhetőségek, telefonszámok, illetve egyéb információk tájékoztató jellegűek! Kiadónk megtesz mindent annak érdekében, hogy kizárólag valós információk jelenjenek meg, viszont azok valódiságát nem áll módunkban minden esetben ellenőrizni, ezért az esetleges károkért Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.
4.6. Üzemeltető jogosult a címjegyzékbe, apróhirdetésbe, hirdetésbe kerülő adatok helyességének, korrektségének és valósságának ellenőrzésére, amit lehetőségeihez mérten meg is tesz. A valótlan, félrevezető adatok, vagy egyéb kifogások észlelésekor Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a bejegyzés megjelenését indoklás nélkül megtagadja, illetve törölje.
4.7. A Hirdetéseket mindenki saját felelősségére hasznosíthatja, a hirdetések, apróhirdetések valóságtartalmáért Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Üzemeltető nem vonható felelősségre az oldal használatából adódó bármilyen zavaró megnyilvánulásért, viselkedésért, jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.
4.8. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy figyelmeztetés és indoklás nélkül megtagadja a hirdetés, reklám közzétételét, vagy törölje a rendszerből az általa kifogásolt hirdetéseket.
4.9. Tilos feladni a következő tartalmú hirdetéseket:
– amely másokat sértő, félrevezető, rasszista, trágár kifejezéseket tartalmaz;
– amelyek olyan termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosak, aminek forgalmazása, reklámozása tiltott és jogszabályba ütközik;
– amely szerzői-, vagy személyhez fűződő jogokat, illetve a személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
– amely szexuális szolgáltatást ajánl;
– amely olyan képeket tartalmaz, ahol meztelen, vagy hiányos öltözetű embereket ábrázol;
– amely gyermekek, fiatalkorúak fizikai, szellemi, vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja;
– ugyanabba a kategóriában többször (akár átfogalmazva), ugyanolyan, vagy hasonló szövegű hirdetések manipulatív módon, tömeges feladása rövid időközönként;
–  a szöveg nem tartalmazhat diszkriminatív kizáró okokat, nemzeti, faji, vagy etnikai hovatartozást, bőrszínt, vallási meggyőződést, szexuális irányultságot, nemi identitást, családi állapotot, kort, nemet, egészségi, vagy bármely a törvény által védett tulajdonságot.
4.10. Emelt díjas (pl. +36-90) számmal ellátott hirdetés feladását nem fogadunk el, illetve kizárólag külön szerződés alapján!
4.11. A Blogstory által készített cikkek, PR riportok, hirdetések, grafikus reklámok szerzői joga a Blogstory, illetve a szerzőt illeti. Kizárólag a Blogstory engedélyével használható fel!
4.12. A hirdetéseknek meg kell felelni az összes vonatkozó törvénynek.
4. 13. A hirdetés tartalmáért a megrendelő vállal felelősséget.
4. 14. Bármely megkülönböztetés, törvénytelen hirdetés indoklás nélkül törlésre kerül.
4.15. A törvénybe ütköző tartalmú, vagy a más nevében – rossz szándékkal – feladott hirdetések feladójának rendelkezésre álló adatait Üzemeltető jogosult átadni a hatóságoknak, illetve az érintett személyeknek.

5. Cikkek, Kommentek,
Hozzászólások, Fórum, Értékelés

5.1. A cikkekhez és egyéb területekhez – egyes helyeken – lehetőség van Kommentek, hozzászólások fűzésére, illetve egyes helyeken Fórum üzemel.
5.2. Kommentek, Fórum, illetve bármely hozzászólás lehetőségét kizárólag – kiadónk alapelveihez igazodva – elfogadható megnyilvánulásokra lehet felhasználni! Kritizálás, sértegetés, bántó, sértő megjegyzések hozzáfűzése, emberi és egyéb jogok figyelmen kívül hagyása, obszcén megnyilvánulás és egyéb negatívumok a komment-, illetve kiemelkedő esetben a felhasználó törlését vonja maga után.
5.3. A honlap információinak feltöltői, Szolgáltatók, cikkek írói, közzétevők, vagyis minden a honlapon megjelenő információ tulajdonosa hozzájárul, hogy Felhasználók értékeljék, kommenteljék, hozzászóljanak, ami a honlapon nyilvánosan megjelenik.
5.4. Kiadó fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül törölje, illetve ne jelenítse meg az általa nem megfelelőnek tartott tartalmat, hozzászólást.

6. Adatok feltöltése

6.1. A Blogstory kiemelt szerepe az adatok közvetítése, közreadása, amelyeket nyilvános adatbázisok információi alapján gyűjtünk, illetve a felhasználók közvetlenül küldhetik be űrlap segítségével.
6.2. Az adatok feltöltésével a beküldő hozzájárul, hogy Üzemeltető az információkhoz nyilvános elérhetőséget biztosítson.
6.3. Az adatok helyességéért, felhasználó, illetve az adatok beküldője vállal felelősséget, garanciát.
6.4. Felhasználó vállalja, hogy a feltöltött adatokban történő változásokat azonnal jelzi Üzemeltetőnek.
6.5. Üzemeltető a feltöltött adatokat változatlan formában, szerkesztetten adja közre.
6.6. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az információkat ellenőrizze, illetve indoklás nélkül megtagadhatja bármilyen információ közlését, elhelyezését, illetve annak törlését.
6.7. Üzemeltető nem vállal felelősséget a feltöltött adatokért, illetve annak helyességéért, annak forrását nem köteles megjegyezni és kiszolgáltatni.

7.
Reklám, Hirdetés, PR cikk, szolgáltatás, kiemelés esetén

Alábbi feltételek bármely, a Blogstory által készített, vagy fenntartott kiadvány, honlap és egyéb közvetlen és közvetített hirdetési felületek, szolgáltatások, termékek Megrendelőinek és Szolgáltatóinak a honlapon, e-mail-ben, Megrendelő nyomtatványon, vagy egyéb módon történő megrendelés megrendelői, szolgáltatói, illetve a felhasználók számára érvényesek, kiemelten a www.blogstory.hu weboldalra.

7.1. Megrendelő a hirdetések, szolgáltatások, megrendelését, illetve annak paramétereit az Üzemeltető által biztosított honlapján található online megrendelés alapján megrendeli.
7.1.1. A megrendelés utólagos módosítását Üzemeltető kizárólag írásban fogadja el.
7.1.2. Megrendelő a megrendelés kitöltésénél és a számlázási, illetve kapcsolattartói adatok megadásánál hozzájárul az adatok kezeléséhez és a megrendelés teljesítőjének történő továbbításhoz.
7.1.3. Megrendelő hozzájárulását adja, hogy Üzemeltető, az általa kitöltött adatokkal a Megrendelőt továbbítsa a megrendelés teljesítőjének – szerkesztőség, üzlet, szolgáltató…
7.2. Jelen szerződési feltételek bármilyen formában megrendelt hirdetésre, szolgáltatásra vagy termékre vonatkoznak (személyes, honlap, kosár, e-mail, fax stb.).
7.3. Megrendelő részéről a hirdetés, szolgáltatás, vagy termék megrendelése a jelen szerződés elolvasását, annak elfogadását is jelenti és egyben hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez, illetve hozzájárulását adja a megadott adatok a megrendelés teljesítőjének történő átadásához, továbbításához.
7.4. Szolgáltató részéről az adatok feltöltése, az Üzemeltetővel kötött szerződés, illetve jelen ÁSZF tartalma alapján elfogadja a feltételeket.
7.5. Megrendelő vállalja, hogy az aktuális megjelenést, grafikát, illetve hirdetést az adott média, kiadó lapzártájáig az információként megadott formában eljuttatja a Szolgáltatóhoz, Kiadóhoz.
7.6.  Üzemeltető, Szolgáltató, illetve a szerkesztőség a hirdetések tartalmának valódiságát nem vizsgálja, így felelősséget sem vállal a reklám tartalmáért. Minden, a hirdetéssel, illetve annak tartalmával kapcsolatos felelősséget megrendelő vállal, illetve annak tartalmából adódó jogvitát, hátrányt, esetleges peres eljárást Üzemeltető és Szolgáltató a Megrendelőre hárítja, aki ezt megrendelésével, illetve a fizetéssel elfogadja.
7.7. Megrendelő kijelenti, hogy az általa közölt adatok és az átadott anyag tartalma a valóságnak megfelel, annak szerzői és egyéb jogai felett rendelkezik, különösképpen a grafikai szerzői jogok gyakorlására, nem sérti harmadik személy jogait. Az átadott hirdetési anyagokat – a megrendelő ellentétes, írásbeli igénye nélkül – Kiadó nem őrzi meg és nem küldi vissza.
7.8. A hirdetések elkészítésénél, elhelyezésnél Szolgáltató / Kiadó garantálja a technikai feltételeknek megfelelő, legjobb minőséget. Amennyiben a hirdetés, az előállítás technikai feltételeihez képest gyengébb minőségben, vagy Szolgáltató felelősségéből adódóan hibásan jelenik meg, a Megrendelő igényt tarthat a közlés megismétlésére. Nem tartozik felelősséggel a Szolgáltató, ha a grafikát Megrendelő biztosította, vagy az elkészült hirdetést jóváhagyta.
7.9. Megrendelő csak akkor jogosult a Szolgáltató / Kiadó felé költségek felszámolására, fizetés visszatartására, vagy a fizetendő összeg csökkentésére, ha a Kiadó ezt írásban megerősítette, illetve az ilyen irányú döntés jogerőre emelkedett.
7.10. Szolgáltató / Kiadó a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő kárért csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a változtatást vállalta, és annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A leadást követő változtatásokból származó többletköltségeket minden esetben a megrendelő viseli.
7.11. Megrendelő a – lap / műsor / elhelyezés – megjelenésétől számított 5 munkanapon belül, írásban tehet kifogást, amelynek hiányában a teljesítés elfogadottnak minősül. Minden kifogást a Szolgáltató köteles felülvizsgálni, s annak eredményéről tájékoztatni a Megrendelőt.
7.12. Megrendelő vállalja, hogy – amennyiben nincs külön megállapodás a határidőre – a hirdetés díját a megjelenés, illetve a nyomtatott lapoknál a leadás előtt teljesíti, amelyről Szolgáltató, Üzemeltető, vagy Kiadó számlát állít ki. A díj késedelmes kiegyenlítése esetén, Szolgáltató jogosult a hirdetés megjelenésének megtagadására, amely a 16. pontban körülírtak alapján a díj megfizetése alól nem mentesít. A fizetés elmaradása, vagy késedelmes fizetés esetén Kiadó, illetve Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számíthatja fel késedelmi kamatként, valamint a behajtással felmerülő költségeket is a megrendelőre hárítja, illetve az esetleges kedvezmény automatikusan megszűnik és a mindenkori listaár megfizetését vállalja a Megrendelő. Amennyiben Megrendelő mennyiségi kedvezményt kapott, a kedvezményes időszak teljes időtartalmára kötelezett a listaárat fizetni.
7.13. A hirdetési, szolgáltatási és egyéb árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t és a reklám elkészítésének díját, illetve a Megrendelő által átadott grafika módosításának költségeit. Ezek a költségek a hirdetési díjon felül a megrendelőt terhelik, amennyiben a kiadó másképp nem rendelkezik.
7.14. A kiadó / Szolgáltató, vagy annak megbízottja által készített grafika, fotó, írás a Kiadó tulajdonát képezik – szerzői jogvédelem alatt állnak –, annak máshol történő megjelenése kizárólag hozzájárulással történhet.
7.15 A megrendelés visszavonása kizárólag írásban történhet és a megrendelőben rögzített kedvezmények elvesztésével jár, így Megrendelő vállalja, illetve elismeri, hogy a megjelent hirdetés(ek) listaárát köteles kifizetni visszamenőleg is.
7.16. Lemondási határidő: megjelenés előtt 15 munkanappal. Megrendelő határidőn túli lemondás esetén a hirdetési díj 50%-át tartozik megfizetni a szolgáltatónak bánatpénz címén.
7.17. Amennyiben a reklám Megrendelő hibájából nem készül el, illetve tartalma, grafikája nem érkezik meg a lapzárta időpontjáig a Megrendelő felelőssége az elmaradás, amely megjelenés hiányában is fizetési kötelezettséget von maga után.
7.18. Mennyiségi, gyakorisági, csomagajánlat, vagy egyéb engedmények igénybevétele esetén Megrendelő elismeri és vállalja, hogy a szerződés idő előtti felbontása, késedelmes fizetés, vagy a vállalt feltételek elmaradása miatti szerződés megszűnése a kedvezmény jogosultságának megszűnését eredményezi, amely alapján Megrendelő köteles a tényleges listaár és az engedményes díj különbségét megtéríti a teljes szerződési időre.
7.19. A határidőre történő fizetés elmaradása a szerződés egyoldalú felmondásának számít, amely a 15. 16. és 18. pont szerinti kötelezettségeket vonja maga után.
7.20. A nyomtatott lapok hirdetéseinek megrendelése egyben a kiadásra vonatkozó szerződést is jelenti.
7.21. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. előírásai az irányadók.
7.22. Esetleges vitás kérdéseket felek egymás közt rendezik, ennek sikertelensége esetén a Pest Megyei bíróság illetékességét kötik ki.
7.23. Amennyiben a Honlap üzemeltetője – a Blogstory – nem azonos a megrendelt reklámfelület tulajdonosával, kiadójával, üzemeltetőjével (weboldal, újság, televízió, szolgáltatás, termék stb.), továbbítja a hozzá beérkező adatokat, igényeket, weboldalon, vagy más módon megrendelt reklámokat, szolgáltatásokat, termékeket, viszont jelen ÁSZF rendelkezései a közvetített adatokra, megrendelésekre is vonatkoznak. A Blogstory kizárólag az adminisztrációs felületek, illetve a megrendeléssel és megjelenéssel kapcsolatos adatokat továbbítja, amelyek valódiságáért nem vállal felelősséget, azok pontosságát az adat beküldője garantálja, ellenőrzése a megrendelés befogadójának felelőssége.
7.24. Kiadó / Üzemeltető kizárólag a hirdetések megrendelésének regisztrálására és továbbítására vállal felelősséget. Megjelenéssel, tartalommal, minőséggel, terjesztéssel, illetve bármilyen, a hirdetéssel, vagy annak megjelentetőjével, szerkesztőséggel, Szolgáltatóval kapcsolatos viták, kifogások kezelésében nem felelős. A viták tisztázása kizárólag Szolgáltató és Megrendelő között történik.
7.25. A honlapon található árak, megrendelési lehetőségek, hirdetési felületek, illetve szolgáltatási díjak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek kötelezettségvállalásnak, konkrét ajánlattételnek. A honlapon kitöltött megrendelő előzetes megrendelésnek minősül, így kizárólag a megrendelés teljesítője (Üzlet, Szerkesztőség stb.) visszaigazolásával válik hivatalosan is megrendelésnek.
7.26. Amennyiben a Szolgáltató rendelkezik saját megrendelővel, illetve szerződéssel, szerződési feltételekkel, az adott megjelenésre, megrendelésre a Szolgáltató szerződésében szabályozott feltételek vonatkoznak, illetve Szolgáltató döntése alapján jelen ÁSZF-ben foglaltakat felülírhatják, viszont azokra a pontokra, amelyek nincsenek feltüntetve, másképp szabályozva, továbbra is jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
7.27. A rendelés elküldése előzetes megrendelésnek, a szerződés egyoldalú – vevő általi – elfogadásának számít. Kizárólag az Üzemeltető, vagy Eladó írásos visszaigazolása alapján tekinthető hivatalos megrendelésnek, kétoldalú szerződésnek, lefoglalt felületnek.
7.28. Jelen ÁSZF egyben hirdetési szerződés is, amelynek elfogadása többféle módon történhet (egymástól függetlenül is):
– a honlapon történő megrendelés feladásánál az „Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” bejelölésével;
– e-mail-ben, vagy postai úton küldött megrendeléssel;
– a hirdetési grafika elküldésével;
– az üzemeltető vagy szolgáltató által készített grafika elfogadásával, illetve visszaigazolásával;
– a hirdetés díjának kifizetésével;
– szóban (telefonon, vagy személyesen);
– egyéb, a hirdetés megjelenésére irányuló konkrét megnyilvánulással, megrendeléssel.
7.29. ABlogstory és a hozzá tartozó honlapok kizárólag tájékoztató jellegű, adatrögzítési és adminisztrációs felületek, amelyek bármelyikén történő megrendelés előzetes megrendelésnek, ajánlatkérésnek számít, amely a megrendelés teljesítőjének (bolt, szerkesztőség stb.) visszaigazolása nélkül nem minősül hivatalos megrendelésnek!
7.30. A Blogstory kizárólag a megrendelési felületek biztosításáért és a megrendelések továbbításáért vállal felelősséget, ami nem zárja ki, hogy a megrendeléssel kapcsolatos, vagy a kitöltéshez szükséges segítséget, adminisztrációs feladatokat ellássa, szükség esetén egyéb adminisztrációs feladatokat, tájékoztatást, esetleges kapcsolattartást biztosítja, viszont nem minősül üzletkötőnek, közvetítőnek, vásárlónak, elővásárlónak stb. A megrendelés valódiságáért és a megrendelés teljesítéséért nem tartozik felelősséggel, az minden esetben megrendelőre és teljesítőre (bolt, szerkesztőség) hárul.

16. Panaszok kezelése

16. 1. A honlapot Üzemeltető, vagy bérelt honlapok esetében a Bérlő köteles a panaszról jegyzőkönyvet felvenni, az Üzemeltető / Bérlő adatainál megjelölt helyen.
16. 2. A panaszt és az arra adott választ a felvétel napjától számított öt évig megőrzi.
16. 3. Üzemeltető / Bérlő a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ ad.
16.4. Amennyiben a panaszra az Üzemeltető Bérlő elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia.
16.5. Az Üzemeltetővel / Bérlővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők, amelyek elérhetőségeinek listáját az alábbi linken érhető el: FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI
Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.
16. 6. Panaszokat az Európai Unió Online vitarendezési platformján is be lehet nyújtani, amelyet ITT lehet elérni. Ez a jogviták rendezésére használható vitarendezési módszer.
16. 7. Amennyiben a fogyasztó békéltető testülethez kíván fordulni, Szolgáltató / Üzemeltető / Bérlő jelen ÁSZF elfogadásával is kifejezi együttműködését. Azt Pest Megyében az alábbiakban érheti el: Pest megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület  –  2330 Dunaharaszti, Fő út 266. Tel: 06-24-531-160

17. Sajtóközpont, / Facebook oldal

17. 1. A Blogstory minden párttól és politikai szervezettől független, ami azért fontos, mert honlapjain sem közvetít ilyen jellegű tartalmat annak érdekében, hogy mindenkihez szólhasson és ne kategorizálják bármely csoporthoz.  Ennek érdekében indoklás nélkül kizárásra kerül minden negatív, illetve párthoz, politikához kapcsolódó megnyilvánulás.

18. Számlázás / E-számla (Kiemelés esetén)

18.1. Megrendelő elfogadja, illetve hozzájárul, hogy a számlázását e-számla formájában kapja meg,
18.2. Amennyiben Megrendelő papír alapú számlára tart igényt, azt előzetesen írásban jelzi.