Adatvédelmi nyilatkozat

Blogstory-Hírek, érdekességek és blogcikkek

Adatvédelmi nyilatkozat

A Blogstory internetes honlapján (www.blogstory.hu, a továbbiakban: ÁSZ honlap) közzétett, valamint a honlap szerkesztésével, üzemeltetésével összefüggésben az ÁSZ tudomására jutott, illetve kezelt adatok vonatkozásában – amennyiben azok személyes adatokat tartalmaznak – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakkal összhangban adatkezelőnek és adatfeldolgozónak az alábbi jogi személyek minősülnek:

Adatkezelésben érintettek, adatfeldolgozók:
Tárhely-szolgáltató általa végzett művelet: Technikai feladatok végzése, honlapok, illetve domain-ok és az e-mail-ek technikai hátterének biztosítása, adatainak tárolása

Adatfeldolgozó: Bakó Krisztián
Elérhetősége: +36/70-364-1441

A Magyar Rikkancs kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, azok bizalmas kezelését. A személyes adatokat, illetőleg a közérdekű és a közérdekből nyilvánosságra hozott adatokat a vonatkozó jogi szabályozás, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) rendelete (Európai adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően kezeljük.
Az adatkezelés során figyelembe vesszük az európai adatvédelmi biztos, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait, belső szabályzatainak rendelkezéseit.

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása általában az oldalon történő megjelenés miatt szükséges. A Blogstory az így tudomására jutott (személyes) adatokat harmadik fél számára kiadhatja marketing-reklám célból.

Az ÁSZ honlappal összefüggésben a Magyar Rikkancs a személyes adatok kezelésének és védelmének követelményei az alábbiakban valósulnak meg:

Személyes adatot csak egyéni vagy törvényi felhatalmazás alapján – mind tárgyát, mind idejét tekintve – célhoz kötötten kezelünk. Az adatkezelésünk minden szakaszában érvényesülnek azon törvényi és GDPR által támasztott követelmények, melyek az adatok minőségére vonatkozóan a tisztesség, törvényesség, pontosság, teljesség, időszerűség, integritás, átláthatóság, korlátozott idejű beazonosíthatóság és bizalmas jelleg követelményét teljesítik.

Az ÁSZ honlap működtetésekor az alábbi legfontosabb adatvédelmi alapelveket tartjuk szem előtt:

A közérdekű adatokon és a közérdekből nyilvános adatokon kívül az adatkezelés során nyilvántartott személyes adatokról tájékoztatást nem adunk ki az érintett hozzájárulása, illetőleg törvényi felhatalmazás nélkül. A Blogstory nem célhoz kötötten közölt személyes adatokat a honlap szerkesztősége nem őrzi meg, azt nem adja tovább.

A Blogstory részére célhoz kötötten átadott (Marketing cikkek, bejegyzések) személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amire rendelkezésre bocsátották, attól eltérő felhasználásra nem adjuk tovább azokat.
Regisztrációs vagy felhasználói adatokat csak statisztikailag feldolgozott formában, egyedi (személyes) azonosítóhoz nem kapcsolhatóan hozunk nyilvánosságra.

Az ÁSZ honlap szerkesztője az általa kezelt személyes adatokat minden törvényes eszközzel és fejlett informatikai háttérrel védi az illetéktelen behatolástól és felhasználástól.

A Blogstory honlapja más internetes lapokra mutató linkeket is tartalmaz. A honlap szerkesztősége, üzemeltetője azonban semmilyen felelősséget nem vállal más honlapok tartalmáért.